Vă rugăm să completați toate secțiunile acestui formular, deoarece acestea sunt obligatorii pentru
finalizarea procesului de jurizare.

Categoria pentru care s-a făcut nominalizarea: EXCELENTĂ ÎN DEZVOLTAREA ORAŞELOR SUSTENABILE
Concepte și strategii climatice, planificarea dezvoltării municipale, autorizații de construcții și monitorizarea loc, obligații pentru proprietarii de clădiri și de terenuri
Monitorizarea consumurilor de energie și apă, programe de reabilitare clădirilor municipale, criterii nZeB pentru noile investiții, iluminat public
Surse regenerabile locale, strategii pentru încurajarea investițiilor private in energie regenerabilă, termoficare, alimentare cu apă, canalizare și gestiunea deșeurilor (colectarea separată)
Structuri și procese interne, finanțări
Concept, comunicare și cooperare cu autoritățile, mediul de afaceri, cetățenii, sprijin pentru activități private în domeniul eficienței energetice, proiecte pilot